Black Jack 10 (Bìa Cứng)
Kỳ án siêu nhiên 13
Kỳ án siêu nhiên 13
35,000 17,500
Alice in borderland - Tập 9
Chainsaw Man - Tập 8
Chainsaw Man - Tập 8
45,000 22,500
Banana Fish 08
Banana Fish 08
45,000 22,500
Series các tập  Banana Fish
Soul Eater
Soul Eater
94,000 47,000
Kỳ án siêu nhiên 17
Kỳ án siêu nhiên 17
35,000 17,500
Anh Em Phi Hành Gia - Tập 41
Alice in borderland 11
Alice in borderland 11
35,000 17,500
Kingdom 49
Kingdom 49
45,000 22,500
Shaman King 27
Shaman King 27
35,000 17,500
Alice In Borderland - Tập 3
Kingdom 05
Kingdom 05
45,000 22,500
Chainsaw Man - Tập 10
Chainsaw Man - Tập 10
45,000 22,500
Fire Force 5
Fire Force 5
43,000 21,500
Fire Force 09
Fire Force 09
43,000 21,500
Anh em phi hành gia - Tập 34
Black Jack 16 (Bìa mềm)
Fire Force 2
Fire Force 2
43,000 21,500
Kingdom 61
Kingdom 61
45,000 22,500
Kingdom 62
Kingdom 62
45,000 22,500
Anh Em Phi Hành Gia - Tập 36
Banana Fish 04
Banana Fish 04
45,000 22,500
Thế giới hoàn mỹ 12