Tiềm Năng Lớn
Tiềm Năng Lớn
136,000 69,360
Bí Ẩn Sun Down
Bí Ẩn Sun Down
155,000 81,500
Dấn Thân
Dấn Thân
159,000 84,600
Sát Nhân Mạng
Sát Nhân Mạng
159,000 84,600
Mã Vân Giày Vải
Mã Vân Giày Vải
149,000 81,950
Viết lại luật chơi
Viết lại luật chơi
179,000 98,450