Nhật Ký Carrie
Nhật Ký Carrie
89,000 36,100
Bình Thản Làm Mẹ
Bình Thản Làm Mẹ
65,000 38,300
Sự Tha Thứ
Sự Tha Thứ
100,000 60,900
Thức Tỉnh
Thức Tỉnh
100,000 62,900
Em Rắc Thính Anh Thả Tình
Người Lạ
Người Lạ
58,000 40,500
Cô Gái Để Lại
Cô Gái Để Lại
168,000 117,000
Độc Hành (Tái Bản)
Độc Hành (Tái Bản)
135,000 94,500
Nỗi Buồn Đàn Ông
Nỗi Buồn Đàn Ông
60,000 42,100