Thiếu Nữ (Shoujo)
Thiếu Nữ (Shoujo)
150,000 98,000
Dám Bị Ghét
Dám Bị Ghét
96,000 63,100
Rừng Nauy (Tái Bản)
Rừng Nauy (Tái Bản)
150,000 99,000
Tâm Hồn Cao Thượng
Tâm Hồn Cao Thượng
220,000 146,000
Ông Nội Vượt Ngục
Ông Nội Vượt Ngục
128,000 86,400
Mẹ Đoảng Dạy Con
Mẹ Đoảng Dạy Con
67,000 45,500
Cây Cam Ngọt Của Tôi
2666
2666
369,000 253,000
Có Phải Tại Con Đâu!
Gấu Pooh Xinh Xắn
Gấu Pooh Xinh Xắn
90,000 63,100
Bộ 2 Cuốn Boris
Bộ 2 Cuốn Boris
120,000 84,100
Điểm Đến Cuộc Đời
Người con
Người con
130,000 91,000
Bí Mật Của Naoko
Bí Mật Của Naoko
108,000 76,800
Một Họa Sĩ Phù Thế
Một Họa Sĩ Phù Thế
169,000 120,000